cover image

גח"ל

מפלגה בישראל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

גוש חרות ליברלים או גח"ל, היא סיעה שהוקמה ב-25 במאי 1965 על ידי תנועת החרות והמפלגה הליברלית לקראת הבחירות לכנסת השישית. בשלהי הכנסת החמישית מנתה הסיעה 27 ח"כים, 17 מחרות ו-10 מהליברלים. בבחירות לכנסת הששית זכתה גח"ל ב-26 מנדטים, אך במהלך הקדנציה פרשו ממנה ארבעה ח"כים בראשותו של שמואל תמיר והקימו את המרכז החופשי. בבחירות לכנסת השביעית ב-1969 שוב זכתה ב-26 מנדטים. לקראת הבחירות לכנסת השמינית ב-1973 הפכה גח"ל למרכיב העיקרי של הליכוד, כשנוספו אליה הרשימה הממלכתית, המרכז החופשי ותנועת העבודה למען ארץ ישראל השלמה.

Quick facts: מדינה, מייסד, מנהיגים, תקופת הפעילות, אפ...
גח"ל
גוש חרות ליברלים
Gahal-Logo.png
מדינה ישראלישראל ישראל
מייסד מנחם בגין, פרץ ברנשטיין
מנהיגים

מנחם בגין (חרות)

פרץ ברנשטיין, יוסף ספיר (ליברלים)
תקופת הפעילות 25 במאי 196513 בספטמבר 1973 (8 שנים ו־16 שבועות)
אפיון איחוד מפלגות ימין
אידאולוגיות ציונות רוויזיוניסטית, ארץ ישראל השלמה, ליברליזם כלכלי וחברתי
כנסות החמישית - השביעית
ממשלות 13 - 15
אותיות חל
שיא כוחה 27 מושבים בכנסת החמישית (התאחדו לקראת סוף הכהונה)
שפל כוחה 26 מושבים בכנסת השישית ובכנסת השביעית
נוצרה מתוך תנועת החרות
המפלגה הליברלית
התמזגה לתוך הליכוד
מטה תל אביב
מיקום במפה הפוליטית ימין
Close

בראש הסיעה עמד מנחם בגין, מנהיג תנועת החרות. שתי המפלגות שהרכיבו את גח"ל המשיכו לשמור על עצמאותן הארגונית.

בשנת 1967, לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, הצטרפה גח"ל לממשלתו של לוי אשכול ובה נתמנו בגין ויוסף ספיר לשרים ללא תיק. הסיעה נשארה גם בממשלתה של גולדה מאיר, אך פרשה ב-4 באוגוסט 1970 בעקבות תוכנית רוג'רס.

Oops something went wrong: