cover image

גלקסיית אנדרומדה

גלקסיה ספירלית בהירה והיא הקרובה ביותר לגלקסיה שלנו, שביל החלב / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

גלקסיית אנדרומדה (נקראת גם M31 או NGC 224) היא גלקסיה ספירלית בהירה והיא הגלקסיה הגדולה הקרובה ביותר לגלקסיה שלנו, שביל החלב.[2] אנדרומדה היא אחת משתי הגלקסיות הגדולות שניתן לראות מכדור הארץ בעין בלתי-מזוינת. גלקסיית אנדרומדה נקראת על שם קבוצת הכוכבים אנדרומדה שבתחומה היא נמצאת.

Quick facts: נתוני תצפית, קבוצת כוכבים, שמות נוספים, ת...
גלקסיית אנדרומדה
גלקסיית אנדרומדה באור נראה דרך מסנן H-α (אדום)
גלקסיית אנדרומדה באור נראה דרך מסנן H-α (אדום)
נתוני תצפית
קבוצת כוכבים אנדרומדה
שמות נוספים M31 ,NGC 224
תאריך גילוי ימי קדם
סוג גלקסיה ספירלית
בהירות נראית 3.4+[1]
סיווג מורפולוגי SA(s)b I-II
עלייה ישרה 00ʰ 42ᵐ 44.3ˢ
נטייה 9 16 41°+
מאפיינים פיזיים
בהירות מוחלטת 21-
מרחק 60,000 ± 2,540,000 שנות אור
18,395.88±778,758.89 פארסק
קוטר 220,000 שנות אור
מסה 1.2×1012 M
מספר כוכבים 1012
הסחה לאדום 1 ± 301-[1] ק"מ/שנייה
0.001-
Close

Oops something went wrong: