cover image

קול

הקול הוא הפרעה מרחבית בין חלקיקים במרחב / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

קול במובן צליל היא תופעה פיזית ומתפשטת בחומר, אשר יכולה להיקלט על ידי איבר או מכשיר שמיעה ולהיות מתורגמת לחוויה חושית שמיעתית. המונח קול מתייחס לעיתים באופן ספציפי לקול האנושי, בדיבור ובזמרה, שהוא מקרה פרטי, סוג של צליל.

המונח "גל קול" מפנה לכאן. לערך העוסק בדמות בסדרה "הרובוטריקים", ראו הרובוטריקים - דמויות.
יצירתו של האמן וינסנצו סוקו (Vincenzo Succo) המציגה מכשירים היכולים להשמיע קולות
זמרת המכוונת את קולה למיקרופון, אשר משמש להגברה של הקול.