דאונטולוגיה

תאוריה אתית, לפיה לפעולות יש ערך כשלעצמן, בנפרד מן הערך המוסרי של תוצאותיהן / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

דאונטולוגיה (מן המילה היוונית "δέον" - "חובה") או חובתיות[1] היא תאוריה אתית, אשר לפיה לפעולות מסוימות ישנו ערך מוסרי חיובי או שלילי כשלעצמן, הנפרד מן הערך המוסרי החיובי או השלילי של תוצאותיהן. הדאונטולוגיה מניחה את קיומן של חובות מוסריות א-פריורי, אשר אינן משתנות עם שינוי הנסיבות. השלכה חשובה של גישה זו היא כי אין מטרה המצדיקה את האמצעים, בניגוד לגישות כגישת התועלתנות והתוצאתנות, תאוריות אתיות לפיהן המטרה מצדיקה את האמצעים, מכיוון שהחלטותיו של היחיד נמדדות על פי תוצאותיהן.