cover image

דגל ישראל

הדגל הלאומי הרשמי של מדינת ישראל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

דגל מדינת ישראל הוא דגלה הרשמי והלאומי של מדינת ישראל, אשר מייצג את המדינה, ריבונותה, מוסדותיה ואזרחיה, הן בישראל והן בעולם. דגל זה הוא בעל רקע לבן, ועליו שני פסים אופקיים בצבע תכלת כהה[1], וביניהם מגן דוד בגוון זהה, אשר בסיסיו מקבילים לפסים האופקיים של הדגל. הסמל הוא סמל יהודי המתחבר למסורת היהודית.

Quick facts: סוג הדגל, יחס אורך/גובה, הונף לראשונה, קב...
דגל ישראל
Flag_of_Israel.svg
סוג הדגל דגל לאומי דגל לאומי
יחס אורך/גובה 8:11
הונף לראשונה 1885 כדגל ראשון לציון,
1897 כדגל התנועה הציונית,
1948 כדגל מדינת ישראל
קבלת מעמד רשמי 28 באוקטובר 1948
מוטיבים עיצוביים דגל לבן, שני פסים אופקיים בצבע תכלת כהה, וביניהם מגן דוד באותו הצבע
גרסאות נוספות Naval_Ensign_of_Israel.svg
דגל הצי הצבאי דגל חיל הים הישראלי
Civil_Ensign_of_Israel.svg
דגל הצי האזרחי דגל צי הסוחר הישראלי
Close

ראשיתו של הדגל במושבה ראשון לציון[2] בימי העלייה הראשונה, והוא אומץ כדגלה של התנועה הציונית מיום היווסדה ב-1897. דגל זה הועדף על פני "דגל שבעת הכוכבים" שהציע בנימין זאב הרצל. לאחר קום מדינת ישראל התלבטה מועצת המדינה הזמנית לגבי דגלה של המדינה. דגל התנועה הציונית נבחר באופן רשמי לשמש כדגלה של מדינת ישראל ב-28 באוקטובר 1948, והוא הועדף על פני רעיונות אחרים, בעיקר בשל הפופולריות הרבה שהייתה לו בציבור היהודי.

מעמדו החוקי של הדגל עוגן בחוק הדגל והסמל, ה'תש"ט, ובשנת ה'תשע"ח (2018) גם ניתן לו מעמד חוקתי בחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

חלק ניכר מקרב התושבים היהודים במדינת ישראל, ומהיהודים שחיים במדינות אחרות, רואה בדגל הלאומי סמל לעצמאותה של מדינת ישראל. אחד הביטויים הרווחים לכך הוא, הנפת הדגל על בתים ועל מכוניות ביום העצמאות. בחלק מהמגזר החרדי קיים פולמוס לגבי היחס לדגל ולגבי מקומו בחברות אלו, במיוחד משום היותו סמל ציוני, וגם בחלק מהמגזר הערבי קיים פולמוס לגבי היחס לדגל משום היותו סמל ציוני ויהודי.

Oops something went wrong: