cover image

האנציקלופדיה של האסלאם

אנציקלופדיה שעוסקת באסלאם / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

האנציקלופדיה של האסלאםאנגלית The Encyclopaedia of Islam; בקיצור EI) היא האנציקלופדיה האקדמית המקובלת לדיסציפלינה של מחקר האסלאם. היא מכילה ערכים על מוסלמים מפורסמים בכל עידן וארץ, ערכים על שבטים ושושלות, על אמנויות ומדעים, על פוליטיקה ומוסדות דת, על גאוגרפיה, אתנוגרפיה, עולם החי והצומח בארצות השונות, על ההיסטוריה, הטופוגרפיה והמונומנטים של הערים העיקריות. באשר להיקפה הגאוגרפי וההיסטורי היא כוללת את האימפריה הערבית-אסלאמית הישנה, את הארצות האסלאמיות ואת איראן, מרכז אסיה, תת-היבשת ההודית ואינדונזיה, האימפריה העות'מאנית וכל הארצות האסלאמיות האחרות.

EncyclopediaIslam2.JPG