cover image

הבחירות לכנסת החמש עשרה ולראשות הממשלה

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הבחירות לכנסת החמש עשרה ולראשות הממשלה התקיימו ב-17 במאי 1999, ב' בסיוון ה'תשנ"ט, ותוצאות הבחירות קבעו את הרכב הסיעות בכנסת החמש עשרה ואת זהות ראש הממשלה בממשלת ישראל העשרים ושמונה. הבחירות הוקדמו ממועדן המקורי, שנועד להיות ב-31 באוקטובר 2000, ב' בחשוון, ה'תשס"א. בחירות אלו היו האישיות ביותר בתולדות מדינת ישראל עד לאותה שעה - על אף שהנושאים הרגילים של מערכות הבחירות כמו ביטחון, כלכלה וחינוך היוו גורם גם במערכת בחירות זו, הרי הנושא המרכזי במערכת הבחירות הזאת היה אמינותו של בנימין נתניהו, ראש הממשלה דאז. בחירות אלו היו הבחירות הראשונות בהן היו יותר משני מועמדים שהכריזו על כוונתם להתמודד בבחירות לראשות הממשלה. במקור הודיעו על התמודדותם: בנימין נתניהו מטעם הליכוד, אהוד ברק מטעם ישראל אחת, איציק מרדכי מטעם מפלגת המרכז, בנימין זאב בגין מטעם האיחוד הלאומי ועזמי בשארה מטעם מפלגת בל"ד. בנוסף התכוון הח"כ לשעבר הרב יוסף בא-גד להתמודד על ראשות הממשלה מטעם מפלגת מורשת אבות אך מכיוון שחלק מהחתימות שגייס נפסלו מחשש לזיוף נמנעה התמודדותו. פחות מ־24 שעות לפני תחילת ההצבעה העיקרית (ולאחר שמקצת המצביעים כבר הצביעו) הסירו רוב המועמדים את מועמדותם, ונותרו שני מועמדים בלבד לתפקיד ראש הממשלה: בנימין נתניהו ואהוד ברק שזכה לבסוף במירב הקולות. גם התחזקותה של ש"ס, ובמיוחד הרשעתו של העומד בראשה, אריה דרעי, בפלילים וכן שליטתה במשרד הפנים, היוו גורם משמעותי במערכת הבחירות.

Quick facts: רשימה, יו"ר, מנדטים, ±, קולות...
הבחירות לכנסת החמש עשרה ולראשות הממשלה
17 במאי 1999, ב' בסיוון התשנ"ט
1996
אחוז החסימה: 1.5%  אחוז ההצבעה: 78.72%
רשימה יו"ר מנדטים ± קולות
ישראל אחת אהוד ברק 26 -13 670,484
הליכוד בנימין נתניהו 19 -3 468,103
ש"ס אריה דרעי 17 7+ 430,676
מרצ יוסי שריד 10 1+ 253,525
ישראל בעלייה נתן שרנסקי 6 -1 171,705
מפלגת שינוי יוסף לפיד 6 167,748
מפלגת המרכז איציק מרדכי 6 165,622
המפד"ל יצחק לוי 5 -4 140,307
יהדות התורה מאיר פרוש 5 1+ 125,741
רע"ם עבד אל-מאלכ דהאמשה 5 114,810
האיחוד הלאומי בני בגין 4 100,181
ישראל ביתנו אביגדור ליברמן 4 86,153
חד"ש מוחמד ברכה 3 -2 87,022
בל"ד עזמי בשארה 2 66,103
עם אחד עמיר פרץ 2 64,143
* הטבלה כוללת רק רשימות שעברו את אחוז החסימה. לרשימה מלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
  במקום הראשון במקום השני
  Ehud_Barak_D612-114_%28cropped%29.jpg Flickr_-_Government_Press_Office_%28GPO%29_-_P.M._Benjamin_Netanyahu_%28cropped%29.jpg
מועמד אהוד ברק בנימין נתניהו
מפלגה ישראל אחת הליכוד
סה"כ קולות 1,791,020 1,402,474
קולות באחוזים 56.08% 43.92%
יו"ר ועדת הבחירות אליהו מצא
ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו
מפלגת ראש הממשלה היוצא הליכוד
ראש הממשלה הנבחר אהוד ברק
מפלגת ראש הממשלה הנבחר ישראל אחת
Close
%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A9_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94.png
פילוח תוצאות הבחירות בדיאגרמת עוגה. מקרא (בסדר כיוון השעון): בגוונים הכחולים - מפלגות הימין, בגוונים האפורים - המפלגות החרדיות, בגוונים הסגולים - מפלגות המרכז, בגוונים האדומים - מפלגות השמאל, ובחום המפלגות הערביות.

למרות האירועים הדרמטיים שהתרחשו בתקופה זו ובמיוחד כישלון ועידת קמפ דייוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה, כיהנה הכנסת החמש עשרה כמעט ארבע שנים מלאות (בין 17 במאי 1999 ו-28 בינואר 2003), בהן כיהנו בה שתי ממשלות (בראשות ברק ושרון).

שלא כנהוג בישראל לקיים את הבחירות ביום שלישי, בחירות אלו התקיימו ביום שני, עקב סמיכותו של מועד הבחירות לחג השבועות, והשאיפה לסיים את ספירת הקולות לפני כניסת החג שחל ביום שישי.

Oops something went wrong: