cover image

הבחירות לכנסת השביעית

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הבחירות לכנסת השביעית התקיימו ב-28 באוקטובר 1969, ט"ז בחשוון ה'תש"ל, ותוצאות הבחירות קבעו את הרכב הסיעות בכנסת השביעית. הבחירות נערכו לאחר מלחמת ששת הימים, בעיצומה של מלחמת ההתשה. "המערך" התייצב לבחירות כאשר הוא נהנה מרוב מוצק של 63 מנדטים, לאחר שהתאחד עם רשימות "רפ"י" ו"מפ"ם" במהלך הכנסת הקודמת. במקביל לבחירות לכנסת נערכו גם הבחירות לרשויות המקומיות.

Quick facts: רשימה, יו"ר, מנדטים, ±, קולות...
הבחירות לכנסת השביעית
28 באוקטובר 1969, ט"ז בחשון התש"ל
1965
1973
אחוז החסימה: 1%  אחוז ההצבעה: 81.66%
רשימה יו"ר מנדטים ± קולות
המערך גולדה מאיר 56 -7 632,035
גח"ל מנחם בגין 26 0 296,294
מפד"ל חיים משה שפירא 12 1+ 133,238
אגודת ישראל יצחק מאיר לוין 4 0 44,002
ליברלים עצמאיים משה קול 4 -1 43,933
הרשימה הממלכתית דוד בן-גוריון 4 4+ 42,654
רק"ח מאיר וילנר 3 0 38,827
קידמה ופיתוח סיף א-דין א-זועבי 2 0 28,046
פועלי אגודת ישראל קלמן כהנא 2 0 24,968
שיתוף ואחווה דיאב עובייד 2 0 19,943
העולם הזה-כוח חדש אורי אבנרי 2 1+ 16,853
המרכז החופשי שמואל תמיר 2 2+ 16,393
מק"י משה סנה 1 0 15,712
* הטבלה כוללת רק רשימות שעברו את אחוז החסימה. לרשימה מלאה ראו טבלה מורחבת בערך זה.
יו"ר ועדת הבחירות אלפרד ויתקון
ראש הממשלה היוצא גולדה מאיר
מפלגת ראש הממשלה היוצא המערך
ראש הממשלה הנבחר גולדה מאיר
מפלגת ראש הממשלה הנבחר המערך
Close
%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA.png
תוצאות הבחירות לכנסת השביעית
Dan_Hadani_collection_%28990044465090205171%29.jpg
ריכוז הנתונים
%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA.jpg
גולדה מאיר מצביעה בבחירות לכנסת השביעית
מצביע במהלך הבחירות, בקלפי בירושלים
מצביע במהלך הבחירות, בקלפי בירושלים

תדמיתו של המערך הייתה בשיאה. גולדה מאיר, שעם התמנותה לראש הממשלה אחרי פטירתו של לוי אשכול בפברואר 1969, נהנתה מתדמית של ראש ממשלה חזקה. לצידו של משה דיין, שהוצג כאדריכל הניצחון במלחמת ששת הימים, דומה היה כי לאף מפלגה מתחרה אין סיכוי של ממש.

החלופה השלטונית הממשית היחידה, "גח"ל" בראשות מנחם בגין, נהנתה בבחירות אלו מעלייה מתונה בכוחה, אך העלייה הייתה זעירה ומהוססת. למעשה, צירוף הכוחות של המפלגות הליברליות לדורותיהן וחירות הניב בכל מערכות הבחירות תוצאה מקובצת שנעה בין 24.3 אחוזים ל-27.4 אחוזים, כאשר הישגן של המפלגות בכנסת השנייה והשביעית היה זהה למעשה (26 מול 26.1 אחוזים). "גח"ל" סבלה גם מהעובדה שישבה בממשלת האחדות הלאומית שבראשה עמד המערך, ומהעובדה שבתחום המדיני קשה היה להבחין בהבדל ממשי בין דעותיהם של גולדה מאיר או דיין לבין אלו של בגין.

האופוזיציה הלוחמנית למערך באה רק מקרב השוליים הקיצוניים של השמאל, ואנשי מפלגות זעירות כהעולם הזה-כוח חדש. אחרי הבחירות התברר כי המערך איבד את הרוב הפרלמנטרי המוחלט (63 מנדטים) עמו ניגש לבחירות, וזכה ב-56 מנדטים "בלבד", ועדיין זו התוצאה הגבוהה ביותר לה זכתה מפלגה בישראל אי פעם.

Oops something went wrong: