הברית הישנה

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הברית הישנה הוא החלק הראשון של כתבי הקודש הנוצריים. חלק זה כולל את כל ספרי התנ"ך (אם כי בסדר מעט שונה מהמקובל אצל היהודים), ובכנסיות הקתוליות והאורתודוקסיות גם חלק מהספרים החיצוניים. מבחר הספרים וסדרם בברית הישנה מתבסס במידה רבה על תרגום השבעים.

הכינוי "הברית הישנה" מבוסס על התפיסה הנוצרית שעל-פיה הברית בין הבתרים שאלוהים כרת עם אברהם שלמה וממשיכה ב"ברית חדשה" המתגלמת בישו, ובה עוסקים ספרי "הברית החדשה". הנצרות רואה ב"ברית הישנה" מבוא ל"ברית החדשה", והם מוצאים בספרי "הברית הישנה" בשורות ונבואות על בואו הצפוי של המשיח, שמקצתן מוכרות גם על ידי הרבנים היהודים כנבואות על המשיח אך הם לא מפרשים אותן באותה צורה (ראו: פרה פיגורציה). הראשון שידוע שהשתמש במונח "ברית ישנה" היה הבישוף מליטון מסרדיס במאה השנייה.

ישנם הבדלים גם בתוכן של פסוקים בחלק מהספרים, בעיקר בנביאים האחרונים. ישנם הבדלים בין סידור הספרים בברית הישנה בין עדות נוצריות שונות. אחד ההבדלים העיקריים הוא ההתייחסות לספרים החיצוניים. בעוד הקתולים והאורתודוקסים משלבים את הספרים החיצוניים בין ספרי התנ"ך בלא הבחנה ביניהם, הפרוטסטנטים נוהגים לכלול אותם בקובץ נפרד המכונה "אפוקריפה" (גניזה).

לכתבי הקודש הנוצריים אין כיום שפה רשמית, וכל נוצרי רשאי לקרוא אותם בתרגום לשפתו. בעבר, כתגובה לרפורמציה, נהגו הקתולים לראות בתרגום הוולגטה של הירונימוס לשפה הלטינית נוסח רשמי של כתבי הקודש. הירונימוס תרגם את "הברית הישנה" מן השפות המקוריות: עברית, ארמית ויוונית (בהתאם לשפת הספר המקורי). יש גם נוסחים נוצריים של "הברית הישנה" המבוססים על תרגום השבעים. לנוסחים הנוצריים של "הברית הישנה" יש חשיבות רבה בחקר המקרא, ובפרט בחקר הספרים החיצוניים, שרובם צונזרו במסורת הרבנית ולא נכללו בתנ"ך.

להלן רשימת ספרי הברית הישנה על-פי הסדרים הקתוליים, האורתודוקסיים והפרוטסטנטים והשוואתם לספרים הקיימים בתנ"ך:

Calligraphy.malmesbury.bible.arp.jpg
קליגרפיה לטינית של הברית הישנה מ-1407. קטע מספר במדבר, פרק א', פסוקים כ"דכ"ו
Table info: שם הספר, מופיע ב-, שפת המקור, בעברית, בלטינית...
שם הספר מופיע ב- שפת המקור
בעברית בלטינית בתנ"ך בקאנון הפרוטסטנטי בקאנון הקתולי בקאנון האורתודוקסי
בראשית Genesis[1] X X X X עברית
שמות Exodus[2] X X X X עברית
ויקרא Leviticus [3] X X X X עברית
במדבר Numeri [4] X X X X עברית
דברים Deuteronomium [5] X X X X עברית
יהושע Josue או Iesous X X X X עברית
שופטים Iudicum X X X X עברית
רות Ruth X X X X עברית
שמואל א' I Samuelis[6] X X X X עברית
שמואל ב' II Samuelis[7] X X X X עברית
מלכים א' I Regum[8] X X X X עברית
מלכים ב' II Regum[9] X X X X עברית
דברי הימים א' I Paralipomenon או I Chronicles X X X X עברית
דברי הימים ב' II Paralipomenon או II Chronicles X X X X עברית
עזרא ונחמיה Esdrae או II Esdras X X X X עברית וארמית
Nehemiae X X X X עברית וארמית
עזרא החיצוני I Esdras X יוונית
טוביה Tobiae X X ארמית ועברית
יהודית Iudith X X עברית
אסתר Esther X X X[10] X[10] עברית
מקבים א' I Machabaeorum X X עברית או יוונית
מקבים ב' II Machabaeorum X X יוונית
מקבים ג' III Machabaeorum X יוונית
מקבים ד' IV Machabaeorum X יוונית
חזון עזרא III Esdras X יוונית
איוב Iob X X X X עברית
תהלים Psalmi X X X X עברית
משלי Proverbia X X X X עברית
קהלת Ecclesiastes X X X X עברית
שיר השירים Canticum Canticorum או Canticum Solomonis X X X X עברית
חכמת שלמה Sapientia או Sapientia Salomonis X X יוונית
בן סירא Ecclesiasticus או Sirach X X עברית
ישעיהו Isaias X X X X עברית
ירמיהו Ieremias X X X X עברית
איכה Lamentationes X X X X עברית
ברוך Baruch X X עברית
איגרת ירמיהו Epistula Ieremiae כחלק מספר ברוך X[11] יוונית (כספר נפרד)
יחזקאל Ezechiel X X X X עברית
דניאל Daniel X X X X ארמית ועברית
תוספות לספר דניאל X X יוונית
הושע Osee X X X X עברית
יואל Ioel X X X X עברית
עמוס Amos X X X X עברית
עובדיה Abdias X X X X עברית
יונה Ionas X X X X עברית
מיכה Michaeas X X X X עברית
נחום Nahum X X X X עברית
חבקוק Habacuc X X X X עברית
חגי Aggaeus X X X X עברית
צפניה Sophonias X X X X עברית
זכריה Zacharias X X X X עברית
מלאכי Malachias X X X X עברית
Close