היסטוריה של עם ישראל היא ההיסטוריה של העם והתרבות היהודית. היא משתרעת על פני אלפי שנים מאז העת העתיקה, ועד ימינו. היהודים התגוררו בכל חלקי תבל ויצרו תרבויות עשירות, השייכות למנעד התרבות היהודית. התרבות, הלשון, ומכלול היצירה היהודית לדורותיה, נכללים בתולדות עם ישראל.

המונח "תולדות ישראל" מפנה לכאן. לערך העוסק בסדרת ספרים בשם זה, ראו זאב יעבץ#ספריו.
המונח "תו"י" מפנה לכאן. לערך העוסק בתוספות ישנים, ראו תוספות.

Oops something went wrong: