היסטוריה של עם ישראל

היסטוריה של העם היהודי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

היסטוריה של עם ישראל היא ההיסטוריה של העם והתרבות היהודית. היא משתרעת על פני אלפי שנים מהעת העתיקה ועד ימינו. היהודים התגוררו בחלקים נרחבים של כדור הארץ ויצרו תרבויות עשירות, השייכות למנעד התרבות היהודית. התרבות, הלשון, ומכלול היצירה היהודית לדורותיה, נכללים בתולדות עם ישראל.

Disambig_RTL.svg המונח "תולדות ישראל" מפנה לכאן. לערך העוסק בסדרת ספרים בשם זה, ראו זאב יעבץ#ספריו.
Disambig_RTL.svg המונח "תו"י" מפנה לכאן. לערך העוסק בתוספות ישנים, ראו תוספות.