cover image

היררכיה

מערכת של דירוג וארגון / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הִיֶּרַרְכְיָה (מִדְרָג, מיוונית ἱεραρχία "שלטון הכהן העליון") היא מערכת של דירוג וארגון. היררכיות הן משני סוגים:

  • אלה שבהם השלבים העליונים הם "עליונים על" התחתונים באופן כלשהו. דוגמה: המבנה הארגוני של חברה מסחרית: המנכ"ל הוא מעל למנהלים המחלקתיים, והם מעל לראשי הצוותים שהם מעל לעובדים הרגילים.
  • אלה שבהם השלבים התחתונים "כלולים" בעליונים באופן כלשהו. דוגמה: מיון של בעלי חיים: "עופות" כולל את "דורסי יום", שכולל את בני קבוצת ה"עיטמים", שכולל את המין "עיטם קירח".
Disambig_RTL.svg המונח "מדרג" מפנה לכאן. לערך העוסק באתר אינטרנט, ראו מידרג (אתר אינטרנט).
Categorisation-hierarchy-top2down.svg
תרשים אופייני המתאר היררכיה מעלה–מטה.
עיגול מייצג אובייקט. מתחתיו מחוברים אליו אובייקטים משלב נמוך יותר בהיררכיה
Flickr_-_Israel_Defense_Forces_-_Becoming_A_Soldier_of_the_Caracal_Battalion_%2869%29.jpg
קצין בצה"ל נותן הוראה ללוחמיו. דוגמא להיררכיה אנושית בצבאות.
Jigokudani_YaenKouen_%28Monky_park%29_%2C_%E5%9C%B0%E7%8D%84%E8%B0%B7_%E9%87%8E%E7%8C%BF%E5%85%AC%E8%8B%91_-_panoramio_%2826%29.jpg
קופי מקוק יפני בעלי היררכיה ברורה. רק הפרטים הנחשבים זוכים להיכנס לבריכות החמימות של יפן.