cover image

המזרח הרחוק

כינוי בפי העולם המערבי המתאר את מזרח אסיה ודרום-מזרח אסיה, ולעיתים גם את החלקים המזרחיים הקיצוניים של רוסיה ואזורים במערב האוקיינוס השקט / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

המזרח הרחוק הוא כינוי בפי העולם המערבי המתאר את מזרח אסיה ודרום-מזרח אסיה, וכן את צפון אסיה ואזורים במערב האוקיינוס השקט.

Far_east2.png
המזרח הרחוק על מפת כדור הארץ

בצפון אסיה:

במזרח אסיה:

Table info: ...
Close

בדרום-מזרח אסיה:

Table info: ...
Close

בהגדרה מורחבת יותר נכללות גם:

את המושג טבעו ככל הנראה הבריטים והאירופאים, ומקורו בקולוניאליזם שקיים באותו אזור ונכנס לשימוש באירופה עוד במאה ה-12. המושג חלחל לתודעה הבינלאומית בשנות ה-60, אך לעיתים נחשב לגזעני. המושג נחשב ליורוצנטרי (נקודת מבט אירופאית, שלפיה אזור זה של העולם הוא מזרחי מאוד).

למעשה, האזור הוא לא רק רחוק מבחינה גאוגרפית, אלא גם בעל תרבויות ייחודיות.