הנמכה (תעופה)

שלב בטיסה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הנמכה הוא שלב בטיסה בו כלי הטיס מנמיך בגובה, לרוב שלב זה בא אחרי שיוט ולפני נחיתה, אם כי תיתכן הנמכה בטיסה לצורך הימנעות לכניסה לאזורי מזג אוויר מגבילים, כחלק מדרישות נהלים של אזורי בקרה שונים, או בחירום.

Oops something went wrong: