הספק

הקצב בו אנרגיה מועברת, משומשת או מומרת / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הספק בפיזיקה הוא כמות העבודה המושקעת או מתקבלת ביחידת זמן. היחידה הבינלאומית למדידת הספק היא ואט (Joule/sec = Watt).

הגדרה נוספת: הספק הוא קצב הפיכת אנרגיה מצורה לצורה.

ההספק מוגדר על ידי:

כלומר, הנגזרת של העבודה לפי הזמן . העבודה נמדדת ביחידות של אנרגיה - היכולת לבצע עבודה.

הגדרה מקורבת, פשוטה יותר להספק:

כמות האנרגיה המחליפה צורה מחולקת במשך הזמן הלוקח לאותה האנרגיה להחליף צורתה.