cover image

הסתברות

ביטוי מספרי למידת הסבירות שמאורע יתרחש / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הסתברות היא ביטוי מספרי למידת הסבירות שמאורע מסוים יתרחש. ההסתברות של מאורע יכולה לקבל ערך מספרי שבין 0 (כלל לא סביר/ בלתי אפשרי) ל-1 (מאורע ודאי). הסתברות היא מושג יסודי במתמטיקה ומוגדרת באופן אנליטי בתורת ההסתברות. שימוש מעשי נרחב במושג ההסתברות נעשה בתחומי הסטטיסטיקה, מדעי הטבע, מדעי המחשב, מדעי החברה ומדעים אחרים.

DiceD6.jpg
אחד השימושים הנפוצים בהסתברות הוא בחישוב סיכויי זכייה במשחקי מזל והימורים
Egg_and_maxi_egg_2.jpg
מימין, ביצה בעלת חלמון כפול. סיכוי של 1 ל-1200 למציאת ביצה כזו[1].

Oops something went wrong: