התמחות (רפואה)

רכישת ידע וניסיון ברפואה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית