התפטרות

סיומם של יחסי עובד-מעביד ביוזמת העובד / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית