התקרחות (תעופה)

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בתעופה, התקרחות היא תופעת הצטברות קרח על גבי כלי טיס ומהווה את אחד הסיכונים הסביבתיים המשמעותיים בטיסה. בנוסף להגדלת הגרר על כלי הטיס בשל שינוי צורתו האווירודינמית, הצטברות קרח מסוגלת להפוך משטח אווירודינמי כגון כנף, מייצבי גובה או כיוון למשטח לא יעיל. כלומר הצטברות קרח מסוגלת לגרום להזדקרות ולאובדן שליטה. בנוסף התקרחות מסוגלת לבלום חיישנים אווירודינמיים, מה שיגרום לתצוגה לא נכונה של נתוני אוויר לצוות ולמערכות המטוס, לפגוע בשדה הראייה של צוות האוויר על ידי הצטברות על השמשה ולפגוע במערכות הקשר והניווט של כלי הטיס על ידי הצטברות על האנטנות.

Ameriflight_Beechcraft_C99_N206AV_Ice_on_left_wing.jpg
תמונה הממחישה התקרחות שקופה על כנף של מטוס ביצ'קראפט דגם 99 ששרד נחיתה קשה עקב הזדקרות מוקדמת לקראת נחיתה.

ישנן מערכות לזיהוי ולמניעת התקרחות, בעיקר במשטחים האווירודינמים המרכזיים וחיישני נתוני האוויר.

Oops something went wrong: