cover image

זריחת הארץ

תצלום של כדור הארץ שצולם על ידי האסטרונאוט ויליאם אנדרס של הצוות אפולו 8, במהלך המסלול סביב הירח / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית