חברה (תאגיד)

תאגיד עסקי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

חברה (בריבוי: חֲבָרוֹת, כנסמך: חֶבְרוֹת־) היא ארגון ותאגיד בעל אישיות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח. החברה היא ישות הקיימת בחוקיה של כל מדינה מודרנית, והיא מסגרת משפטית מקובלת לניהול של פעילות עסקית משותפת של אנשים.

הסיומת בע"מ מציינת בערבון מוגבל[1] ומטרתה להעיד כי בעלי המניות של החברה אינם כפופים לחובותיה.