חובבי ציון

שם כולל למספר אגודות ציוניות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

חובבי ציון או חיבת ציון הוא שם כולל למספר אגודות ציוניות שנוסדו במזרח אירופה בסוף המאה ה-19 ודגלו בציונות מעשית, למשל: עלייה והתיישבות יהודית בארץ ישראל.

Disambig_RTL.svg המונח "חיבת ציון" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו חיבת ציון (פירושונים).

התנועה הוקמה ברוסיה וברומניה בסוף המאה ה-19 בתגובה לאנטישמיות ולמכשולים שהושמו בפני האמנציפציה של יהודי אותן ארצות, וכחלק מן ההתעוררות הלאומית באירופה בכלל ואף בקרב היהודים. בתנועה היו חברים יהודים מזרמים שונים, כאשר המכנה המשותף לכולם היה רעיון השיבה לארץ ישראל.

Oops something went wrong: