cover image

חצי אי

זרוע יבשה החודרת לתוך הים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

חצי אי הוא זרוע יבשה החודרת לתוך הים. זרוע זו מכונה חצי אי מכיוון שהיא מוקפת כמעט מכל עבריה בים, מלבד במקום התחברותה אל עיקר היבשת. זרוע יבשה קטנה יחסית קרויה לשון יבשה או כֵּף.

STS-95_Florida_From_Space.jpg
חצי האי פלורידה בארצות הברית

Oops something went wrong: