טכנולוגיות מידע ותקשורת

מונח / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT - Information and Communications Technology) הן השימושים בטכנולוגיה לשם קליטה, הצגה ושידור של מידע באופן אלקטרוני. המונח מהווה מקבילה למונח טכנולוגיית מידע, אלא שמונח זה מדגיש את חשיבותם של אמצעי התקשורת בשימושים בטכנולוגיה לצורכי מידע.

המונח "תקשוב" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו תקשוב (פירושונים).
תרשים הממחיש התלכדות מדיה בטלפונים חכמים. ניתן לראות את השילוב בין גישות הניתוח השונות בתרשים המעגלי
אישה עם מכשירים שונים המשמשים לאחסון מידע ותקשורת
שימוש במכשיר אלקטרוני להקלטת הרצאה.