cover image

יום שני

אחד מימות השבוע / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

יום שני הוא היום השני מצאת השבת. בחלק ממדינות אירופה ועל-פי תקן ISO-8601, זהו היום הראשון בשבוע. בכל מדינות אירופה ואמריקה זהו היום הראשון בשבוע העבודה.

Tissot_The_Creation.jpg
אלוהים מבדיל בין המים שבשמיים למים שעל פני האדמה; ציורו של ג'יימס טיסו

מקובל לקשר את יום שני עם הירח, ולכן הוא נקרא בשפות רבות "יום הירח".

Oops something went wrong: