כ"ב באב הוא היום העשרים ושניים בחודש האחד עשר בשנה העברית, למניין החודשים מתשרי, והיום העשרים ושניים בחודש החמישי למניין החודשים מניסן. כ"ב באב לעולם לא יחול, בלוח העברי הקבוע, בימים ראשון, שלישי וחמישי, ועל כן הוא משתייך לקבוצת הימים הנקראת "לא אגה".

Table info: ...
►► אב ◄◄
יום טוב / שבתון חג שאיננו שבתון יום זיכרון או צום
Close

Oops something went wrong: