cover image

אמצעי תחבורה

כלים ומכונות המשמשים להסעה או הובלה של נוסעים או משא באמצעות באמצעות האדם, מנוע או על ידי בעל חיים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אמצעי תחבורה הם כלים ומכונות המשמשים להסעה של נוסעים או שינוע משא באמצעות האדם, מנוע או על ידי בעל חיים. אמצעי תחבורה יכולים לפעול ביבשה (אופניים, קורקינט, סקייטבורד, אופנוע, מכונית, משאית, אוטובוס, רכבת, נגמ"ש), בים (אופנוע ים, סירה, ספינה, צוללת, גלשן), באוויר (כדור פורח, מטוס, מסוק, ספינת אוויר) ובחלל (טיל, מעבורת חלל).

Disambig_RTL.svg המונח "רכב" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו רכב (פירושונים).
%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_2.jpg
הרכבת הקלה בירושלים
WeddingCarriage.JPG
חתן וכלה יורדים מכרכרה
Toronto_Flyer_E700A_trolleybus_in_1987.jpg
אוטובוס - אמצעי תחבורה רב נוסעים ציבורי
KTM_950_SuperEnduro_R.jpg
אופנוע
Offroad_Jeep_05760_2.jpg
רכב שטח
BNSF_GE_Dash-9_C44-9W_Kennewick_-_Wishram_WA.jpg
רכבת - אמצעי תחבורה המורכב מכמה חלקים. המחוברים זה לזה

המכנה המשותף לכל אמצעי התחבורה הוא היותם מקלים על האדם בהעברתו או בהעברת חפציו ממקום למקום. אם כי, חפץ המשמש למטרה זו אך הוא אינו בעל הגדרות מסוימות נוספות, דוגמת עגלת קניות או מזוודה על גלגלים, לא ייחשבו לאמצעי תחבורה.

אמצעי תחבורה המובלים על ידי בעלי חיים ידועים מאז החל האדם לביית את בעלי החיים, ואף קודם לכן. אחד מאמצעי התחבורה הראשונה שהומצאו על ידי האדם הקדמון, עוד בטרם המצאת הגלגל הייתה מזחלת שנמשכה על ידי בני אדם, ולמעשה בני אדם היו אמצעי ההנעה הראשון של אמצעי התחבורה. מאוחר יותר, עם ביותם של בעלי חיים כגון סוסים, פילים, חמורים ואף כלבים החלו להשתמש בהם כדי להניע אמצעי תחבורה, למרות זאת, גם כיום, משמשים בני אדם ככלי להנעת אמצעי תחבורה (ראו לדוגמה: ריקשה).

למרבית אמצעי התחבורה היבשתיים כיום ישנם גלגלים או זחל. ישנם גם אמצעי תחבורה יבשתיים שאינם פועלים על עקרונות אלה, ובדרך כלל אינם מיוצרים בייצור רחב היקף ומיועדים לשימושים ייחודיים (כגון אמצעי תחבורה סרטניים, שנועדו לאפשר תנועה בשטחים סלעיים על גבי כוכבי לכת או אסטרואידים או רחפות שפועלות על לחץ אוויר).

בעולם המערבי, מרבית אמצעי התחבורה כיום הם אמצעי תחבורה מכניים, היינו אמצעי תחבורה המונעים באמצעות מנועים. מנועים אלה מופעלים הן על ידי שריפת דלקים (פחם, דלק, עץ, גז ומימן), והן על ידי חשמל, לחץ אוויר ואמצעים סולריים.

Oops something went wrong: