cover image

כנף (תעופה)

חלק בכלי טייס המאפשר לכלי הטייס להישאר באויר / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

כנף היא משטח אווירודינמי עיקרי בכלי טיס המייצר את מרבית העילוי המחזיק אותו באוויר. בגלל הגודל האופייני לכנפיים הן לרוב כוללות משטחי היגוי שונים, את מרבית הדלק ולעיתים גם את בתי המנועים של כלי הטיס.

USAF_Heritage_Flight_-_Chino_Airshow_2014_%2814033584590%29.jpg
מטוסי לוקהיד P-38 לייטנינג, P-47 ת'נדרבולט ו־P-51 מוסטנג במבנה עם מטוס F-22. התמונה ממחישה את ההבדל בין כנף ישרה לכנף הטרפזית ומשוכה של מטוס קרב מודרני