cover image

כנר

אדם המנגן בכינור / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

כנר הוא אדם המנגן בכינור, כמקצוע או כתחביב.

כנרת
כנר בפסטיבל הכליזמרים בצפת, 2011
הינס אנדרס מאת אנדרס זורן, 1904

כנר יכול לבצע נגינת סולו. אך התופעה הנפוצה יותר היא קבוצת כנרים, היוצרת מיזוג של צלילי הכינור השונים למעין קול אחד. כמעט בכל התזמורות נוכחים כנרים, כמעין בסיס קולי לתזמורת בשלמותה. בכל קבוצת כנרים כזו יש כנר מוביל המכונה "כנר ראשי".

כנרים ידועים גם בערים גדולות כקבצני רחובות, אשר מנגנים כדי להנעים את זמנם של עוברי האורח, על-מנת לזכות בנדבה.