cover image

כפר

סוג יישוב קטן / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

כפר הוא דפוס התיישבות אנושי המאופיין במספר פרמטרים, בהם היותו מבוסס על חקלאות, גודלו ביחס לעיר, או מיקומו באזור ספר. הכפר יהיה לרוב (אבל לא תמיד) קטן מעיירה. עד למהפכה התעשייתית ועידן העיור שבא בעקבותיה היה הכפר צורת ההתיישבות של מרבית האוכלוסייה האנושית.

Holl%C3%B3k%C5%91_%C3%93falu_F%C5%91_utca_%28r%C3%A9szlet%29.jpg
הכפר העתיק הולוקה, הונגריה