כרת

אחד מעונשי התורה על העובר על אחד מ-36 חטאים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

כָּרֵת הוא עונש נידוי מקהל ישראל. כרת הוא אחד מעונשי התורה, ונזכר כעונש ההלכתי על 36 חטאים. מסכת כריתות העוסקת בקורבנות הבאים על חטאים, מונה בתחילתה את העבירות עליהם חייבים כרת.

במשנה במסכת מכות מובאת שיטת רבי חנניא בן גמליאל לפיה אדם שעבר עבירה שחייבים עליה כרת, ונענש במלקות עליה, נפטר מחיוב הכרת שהיה עליו[1].

Oops something went wrong: