כשרות

מערכת כללים הקובעת מהם סוגי המזון המותרים והאסורים באכילה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

ביהדות, המונח כשרות מתייחס למערכת כללים הקובעת מהם סוגי המזון המותרים והאסורים באכילה ומה הם החוקים החלים על מקיימי המצוות. המונח אינו אופייני רק ליהדות, ואיסורים על מאכלים מסוימים קיימים גם בדתות ותרבויות אחרות.

Disambig_RTL.svg המונח "כשר" מפנה לכאן. לערך העוסק באישים בשם זה, ראו כשר (פירושונים).
Disambig_RTL.svg המונח "הכשר" מפנה לכאן. לערך העוסק בגוף המעניק 'הכשר', ראו סוכנות כשרות.
Vorbereitungen_fuer_Pessach_in_Mea_Sharim.jpg
הכשרת כלים לפסח במאה שערים.
Israeli_pastries.jpg
שילוט להבחנה בין מאפים חלביים למאפים שאינם חלביים, במאפייה ישראלית. מימין "פרווה", משמאל "חלבי".

המילה כשר מציינת שדבר הנושא שם זה עשוי כדרוש לפי קריטריונים ברורים וידועים. יש מסבירים ששורשו מהמילה כשורה כלומר עשוי ותקון כפי שורת-ישרות הדרושה[1].

אף שהאיסור על מאכלים אסורים אינו בגדר "ייהרג ואל יעבור", ידועים מקרים (כבגזרות אנטיוכוס המתוארות בספר מקבים א' וספר מקבים ב') על רבים שמסרו נפשם על מנת שלא לעבור על איסור זה, מפני שזו הייתה "שעת השמד". כיום ישנם יהודים רבים המקפידים רק על חלק מכללי הכשרות, ולרוב לאו דווקא על אלו שההלכה רואה בחומרה הרבה ביותר. כך למשל, ישנם יהודים המקפידים שלא לאכול בשר חזיר, אך אינם מקפידים על אכילה משחיטה כשרה והסרת הדם, וישנם יהודים המקפידים על כשרות בביתם אך לא מחוצה לו.