כתב עת מדעי

כתב עת אשר מפרסם מאמרים בנושאים הקשורים לתחום אקדמי מסוים ועוברים ביקורת עמיתים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית