cover image

לוויין

גוף טבעי או מלאכותי המקיף גוף שמיימי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

לוויין הוא גוף שמיימי המקיף גוף שמימי אחר, לרוב כוכב או כוכב לכת, המונח לוויין בעברית בא מהשורש ל־ו־ה, שכן הלוויין "מלווה" את כוכב הלכת. מקור השם לווין בשפה העברית הוטבע על ידי משה שרת, ראש ממשלת ישראל השני[1].

Disambig_RTL.svg המונח "לווין" מפנה לכאן. לערך העוסק בשם המשפחה לוין הנכתב לעיתים לווין, ראו לוין.
Sputnik_asm.jpg
הלוויין הראשון בחלל ספוטניק 1
ACTS_Deploy_3.jpg
לווין על רקע כדור הארץ
lossy-page1-250px-FullMoon2020.tif.jpg
הירח הוא הלוויין הטבעי היחיד שנמצא במסלול סביב כדור הארץ

קיימים שני סוגי לוויינים:

  1. לוויין טבעיירח נחשב ללוויין טבעי של כוכב הלכת אותו הוא מקיף.
  2. לוויין מלאכותי – כל גוף מעשי ידי אדם שנשלח למסלול סביב גרם שמיים.

עם תחילת שיגורם לחלל של לוויינים מלאכותיים על ידי האדם בסוף שנות ה־50 של המאה ה־20, הלכה ותפסה משמעות הלוויין המלאכותי את מקומה של המשמעות הכללית, וכיום במושג "לוויין" הכוונה היא בדרך כלל ללוויין מלאכותי, ואילו ללוויין טבעי יוחד השם "ירח".

מאז העשור השני של המאה ה־21, עם הוזלת תחום הלוויינות, התפתח התחום של מערכי לוויינים, הנותנים פתרונות לשלל תחומים בפריסה עולמית.