למ"ש

יחידת זמן גיאולוגית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

למ"ש (ראשי תיבות: לפני מיליון שנה, וכן משל"ז: מיליון שנה לפני זמננו; Ma לפי ISO, ובארצות הברית גם: Mya - Million years ago) היא יחידת זמן שימושית באסטרונומיה, גאולוגיה ופלאונטולוגיה בהן עוסקים בתקופות זמן ארוכות. באמצעות יחידה זו מוגדרות תקופות גאולוגיות. באופן פורמלי, יחידת השנה מוגדרת על ידי ארגון ISO ואינה חלק ממערכת היחידות הבינלאומית. במערכת זו יחידת הזמן היא השנייה ואין בה התייחסות לשנה[1].

Table info: יחידות זמן בשנים (תקינת 1–31 ISO), סמל, שם, ח...
יחידות זמן בשנים (תקינת 1–31 ISO)
סמלשםחזקה
aannum / year
HaHecto-annum
KaKilo-annum
MaMega-annum
GaGiga-annum
Close