מאסר

עונש שבית משפט רשאי לגזור על אדם שהורשע בעבירה פלילית על פי חוק / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מאסר הוא עונש שבית משפט רשאי לגזור על אדם שהורשע בעבירה פלילית על פי חוק. מהותו של העונש היא בשלילת חירותו של האדם וזכויות אחרות. האסיר נכלא בדרך כלל בבית סוהר למשך תקופת המאסר, אם כי לעיתים משמש לכך בית מעצר או מתקן כליאה אחר.

Disambig_RTL.svg המונח "אסיר" מפנה לכאן. לערך העוסק באלים העיקריים בפנתאון המיתולוגיה הנורדית, ראו אסיר (מיתולוגיה).
Prison.jpg
אסיר וסורגי תאו