מדען

מקצוע, אדם העוסק במדע ומבצע מחקרים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית