מהירות ההתפוצצות או מהירות הנפץ, הידוע גם בראשי התיבות VOD (velocity of detonation), היא המהירות בה חזית גל ההלם עוברת דרך חומר הנפץ בעת פיצוץ. הנתונים רשומים עבור חומרים ספציפיים הם לרוב הערכה גסה המבוססת על התנהגות גז בתנאי צ'פמן-ז'וגה הקשה למדידה בפועל. מהירויות התפוצצות תמיד מהירות יותר ממהירות הקול באותו החומר.

אם חומר הנפץ מוגבל בתנועתו בזמן ההתפוצצות, כמו בירי תותח, הכוח שנוצר ממורכז על שטח קטן בהרבה דבר שגורם להעלאת לחץ. מכאן שגם מהירות ההתפוצצות באוויר הפתוח ב-70% עד 80% נמוכה יותר מהתפוצצות בתנאים מגבילים.

מהירויות התפוצצות האופייניות של גזים נעות בין 1800 ל-3000 מטרים לשנייה ושל מוצקים בין 4000 ל-10300 מטרים לשנייה.

Oops something went wrong: