מוזיקאי

אדם המבצע או מלחין מוזיקה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מוזיקאי הוא אדם העוסק ביצירת מוזיקה או בביצועה. מוזיקאים יכולים להיות מסווגים לפי תפקידיהם ביצירת המוזיקה או בביצועה. הסיווג של מוזיקאים מתחלק בדרך כלל לקטגוריות שלהלן:

המונח "נגן" מפנה לכאן. אם הכוונה למשמעות אחרת, ראו נגן (פירושונים).