מוטו

ביטוי קצר, המתמצת עקרון מנחה או רעיון מרכזי. / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מוטו הוא ביטוי קצר המתמצת רעיון, שאיפה או דרך־חיים, של יחיד או של קבוצה. ארגונים ומוסדות רבים, בהם לדוגמה יחידות צבאיות ומוסדות לימוד מחזיקים במוטו.