מורה הוא אדם העוסק בהוראה. המורה אחראי על הלמידה של תלמידיו כחלק מתהליך החינוך.

עיינו גם בפורטל

פורטל החינוך הוא שער למגוון נושאים הקשורים בחינוך ובהשכלה, בהם מוסדות, אישים, מושגים ועוד.

"מורי הכפר הקשוחים", המאה ה-19

לרוב, המורה מועסק במסגרת כיתה של בית ספר השייך לחינוך פורמלי.

Oops something went wrong: