מושל

ראש הרשות המבצעת של מחוז במדינה, נבחר ע"י התושבים או ממונה ע"י השלטון המרכזי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית