cover image

מידענות

לימוד מידע וספרנות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מֵידְעָנוּתאנגלית: Library science), נקרא גם לימודי מידע, היא תחום אקדמי ועיסוק מקצועי, שעיקרן שימוש מושכל במידע, על סוגיו וייצוגיו השונים, לצורך השגת יעד מוגדר. במאה ה-21, מדובר בפעילות של איתור, עיבוד וניהול מידע באמצעות מחשבים ורשתות מחשבים ובעיקר רשת האינטרנט.

Ancientlibraryalex.jpg
הספרייה הגדולה של אלכסנדריה, צורה קדומה של אחסון מידע ואחזורו

העוסק בתחום מכונה "מידען". עיקר עבודתם של המידענים הוא בניהול של מידע, תחום ההולך וגדל, במיוחד בארגוני היי-טק בעשורים הראשונים של המאה ה-21.

Oops something went wrong: