cover image

מיתוס

סיפור עם / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מיתוֹסיוונית: μῦθος) הוא סיפור עם, המתאר אירוע – מן העבר, ההווה או העתיד – אשר אף כי אינו אמיתי, הוא בעל חשיבות יוצאת דופן או משמעות עמוקה עבור קהילה מסוימת. במיתוס מעורבים אלים, גיבורים על אנושיים או משתתפים אחרים – מופעלים או מפעילים – אשר תורמים לעיצוב זהותה ותפיסתה של אותה הקבוצה, המאמינה והדבקה במיתוס.

PikiWiki_Israel_11554_masada_dead_sea_israel_the_Judea_desert.jpg
האופרה נבוקו מבוצעת על רקע מצדה, 2010

Oops something went wrong: