cover image

מלחמת אזרחים

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מלחמת אזרחים היא מלחמה שבה הצדדים היריבים משתייכים לאותו עם ו/או לאותה ישות מדינית.

Battle_of_Gettysburg.jpg
גופות לוחמים שרועות בשדה הקרב בגטיסבורג. מלחמת האזרחים האמריקנית, שבמהלכה התרחש הקרב, הייתה אחת ממלחמות האזרחים העקובות מדם בהיסטוריה האנושית