cover image

מלחמת קוריאה התרחשה בשנים 19531950 בין שני חלקיה של קוריאה: קוריאה הצפונית, בסיוע צבא סין ובמידה פחותה גם ברית המועצות, וקוריאה הדרומית, שנתמכה בידי האומות המאוחדות בהנהגת ארצות הברית.

Quick facts: תאריכי הסכסוך, מקום, תוצאה, הצדדים הלוחמים...
מלחמת קוריאה
한국 전쟁
הנחיתה האמפיבית באינצ'ון
הנחיתה האמפיבית באינצ'ון
תאריכי הסכסוך 25 ביוני 195027 ביולי 1953 (3 שנים ו־4 שבועות)
מקום חצי האי קוריאה
תוצאה

הכרה מערבית בקוריאה הדרומית, הכרה מזרחית בקוריאה הצפונית, קביעת קו הרוחב 38 כגבול בינלאומי רשמי.

קוריאה הצפונית מפסידה שטח של 3,900 קמ"ר לקוריאה הדרומית.
הצדדים הלוחמים

קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית
הרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין
ברית המועצות ברית המועצות

קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית
האומות המאוחדות האומות המאוחדות
ארצות הברית ארצות הברית

ראשי מדינה
קוריאה הצפונית קים איל-סונג
הרפובליקה העממית של סין מאו דזה-דונג
ברית המועצות יוסיף סטלין 
קוריאה הדרומית סינגמן רי
ארצות הברית הארי טרומן
ארצות הברית דווייט אייזנהאואר 
מפקדים

קוריאה הצפונית צ'וי יונג קון
קוריאה הצפונית ואן לן
קוריאה הצפונית קים צ'אאק
הרפובליקה העממית של סין פנג דחוואי
ברית המועצות גאורגי ז'וקוב

קוריאה הדרומית צ'ונג איל קוון
קוריאה הדרומית פאיק סון יוק
ארצות הברית דאגלס מקארתור
ארצות הברית מת'יו רידג'וויי
ארצות הברית מארק קלארק

כוחות

קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 260,000
הרפובליקה העממית של סין סין העממית 926,000
ברית המועצות ברית המועצות 26,000
סה"כ: 1,212,000

קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 602,902
ארצות הברית ארצות הברית 326,863

אבדות

קוריאה הצפונית קוריאה הצפונית
הרוגים: 450,000
פצועים: 303,000
נעדרים או שבויים: 120,000
הרפובליקה העממית של סין סין העממית
הרוגים: בין 183,108
ל-420,000
פצועים: בין 380,000
ל-486,000
שבויים: בין 21,400
ל-21,000
ברית המועצות ברית המועצות
הרוגים: 282
פצועים: 500+
סה"כ: בין 400,000 ל-600,000 חיילים
כ-1,500,000 אזרחים צפון קוריאנים.

קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית
הרוגים: 162,000;
פצועים: 450,000;
נעדרים או שבויים: 33,000
האו"ם כוחות האו"ם
הרוגים או נעדרים 48,880
פצועים: 100,068
שבויים: 8019
סה"כ: כ-228,000 חיילים הרוגים שבויים או נעדרים.
900,000+ אזרחים דרום-קוריאנים

Close

היה זה העימות הראשון בין המעצמות במסגרת המלחמה הקרה. המלחמה גבתה את חייהם של כ-2,500,000 בני אדם, מרביתם אזרחים. הפסקת האש בתום המלחמה הותירה את החלוקה בין הצפון הקומוניסטי לבין הדרום הדמוקרטי, והגבול ביניהן נקבע לאורך קו הרוחב 38.