מלקות (הלכה)

ענישה במקרה של עבירה במזיד על מצוות לא תעשה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית