ממלכה (טקסונומיה)

טקסונומיה, מיון עולם הטבע / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

ממלכה היא הרמה השנייה הגבוהה ביותר במבנה ההירארכי של מיון עולם הטבע (טקסונומיה).

Table info: ...
דרגה טקסונומית (טקסונומיה)

דרגות המיון המקובלות של עולם הטבע.
בכתב ישר: דרגות ראשיות. בנטוי: דרגות משניות.

Close