cover image

מנוע סילון

סוג של מנוע, הנפוץ בעיקר במטוסים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מנוע סילון הוא שם כולל ליחידת הנעה המייצרת דחף אוויר להנעת כלי רכב, ומשמש בעיקר כמנוע תעופתי בכלי טיס. מנוע סילון משתמש לרוב בטורבינות כדי לדחוס אוויר בשלב כניסתו למנוע, וכן כדי להניע ולהמשיך את פעולת המנוע על ידי טורבינה ביציאתו מהמנוע.

F100_F-15_engine.JPG
מנוע F-100 (בדומה לזה המותקן במטוס F-15 איגל) של חברת פראט אנד וויטני האמריקאית, במהלך הרצה בעמדה קרקעית. משמאל ניתן לראות את הלהבה היוצאת מהמבער ומימין את הרשת המונעת כניסת גופים זרים לתוך פתח היניקה של המנוע.

המנוע מייצר סילון של אוויר על ידי הגדלת הלחץ שלו, הבערתו והזרמתו. האוויר זורם מאזור שנפחו קטן, מהירותו נמוכה, והלחץ שלו גבוה לאזור טורבינת היציאה, ובו האוויר הופך למהיר ובלחץ נמוך. האוויר המהיר הנפלט מהמנוע גורם לדחף כתוצאה מהחוק השלישי של ניוטון.

מנועי סילון מצטיינים ביעילות בתנאי טיסה בגובה רב ובמהירות גבוהה יחסית. לעומתם מנועי בוכנה מצטיינים בביצועים במהירות וגבהים נמוכים. שילוב יתרונות מנוע הסילון ועיצוב בית מנוע מתקדם מאפשר טיסה יעילה במהירויות על קוליות.

ישנם כמה סוגי מנועי סילון עיקריים: "טורבו־סילון", "טורבו־מניפה", "טורבו־פרופ" ו"טורבו־ציר". קיימים מנועי סילון, כדוגמת מגח־סילון ועל־מגח סילוני, המשתמשים במערך גלי הלם לדחיסת האוויר במהירויות על קוליות, בלי שימוש ברכיבים מסתובבים (מדחסים וטורבינות) כלל.

Oops something went wrong: