מסית

יהודי המסית יהודי אחר לעבודה זרה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בהלכה, מסית הוא יהודי המסית יהודי אחר לעבוד עבודה זרה. מעשה זה מתקשר לשש מצוות לא תעשה מהתורה. על פי ההלכה, עונשו של המסית הוא סקילה.

Oops something went wrong: