מסכת פסחים

מסכת במשנה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מַסֶּכֶת פְּסָחִים היא המסכת השלישית שבסדר מועד – במשנה ובתלמוד. מסכת זו מורכבת מעשרה פרקים העוסקים בפרטי ההלכות וסוגיות הסובבות לחג הפסח. בתלמוד בבלי מסכת פסחים כלולה מ־120 דפים בדפוס וילנה.

Rylands_Haggadah%2C_The_Preparation_for_the_Seder_%28above%29_and_The_Celebration_of_the_Seder_%28below%29.jpg
ערב פסח ולילה ראשון של פסח, בהגדת ריילנדס
V06p145001_Haggadah.jpg
תיאור ההכנות לפסח בהגדה מהמאה ה-15

שלושת הפרקים הפותחים את המסכת עוסקים בפרטי הדינים של איסור החמץ בפסח. הפרק הרביעי מתעסק באיסור מלאכה בערב פסח. הפרקים ה' עד ט' עוסקים בענייני קרבן הפסח. הפרק העשירי מתרכז בפרטי הדינים והעניינים הקשורים בליל הסדר.